Znak kakovosti CE po standardu SIST EN 14351-1

Razlago posameznih standardov za Alu okna, ki so v sklopu znaka kakovosti CE po standardu SIST EN 14351-1

Znak kakovosti CE po standardu SIST EN 14351-1

Odpornost na obremenitve z vetra SIST EN 12210

Številčna oznaka 1,2,3,4,5 pomeni kakšna je bila vetrovna obremenitev (1 najmilejša, 5 najmočnejša)

Pri obremenitvi razreda 5 je okno preizkušeno na cikel sunkov do nadtlaka ali podtlaka +/- 1000 Pa, krivljenje je preverjeno do nadtlaka ali podtlaka 2000 Pa, varnostni sunek pa je izveden do tlaka +/- 3000 Pa.
Črkovna oznaka pove koliko se je med preizkušanjem element krivil: 1/300 razpona (C), 1/200 razpona (B), 1/150 razpona (A).

Tako so na primer za vipavsko dolino primerna okna C5, za Ljubljansko kotlino bi bila primerna tudi 3C.

CE standard crta


VodotesnostSIST EN 12208

Določimo jo za kompletno okno brez dodatne zaščite pred meteornimi vodami.

Rezultate razvrstimo na dva načina:
- v standardne kategorije od A1 do A9 in
- nadstandardne kategorije Exxx (npr. E900). Pri slednjem xxx pomeni preskusni tlak, pri katerem je bil vzorec še vodotesen.

Zahteva je vezana na višino stavbe, kamor se okna vgrajujejo in sicer:
· Za eno in dvoetažne stavbe se zahteva najmanj razred 4A
· Za dvo in troetažne stavbe se zahteva najmanj razred 7A
· Za pet in večetažne stavbe se zahteva najmanj razred 9A

Za Primorsko je tako na primer razred 9A prešibak, zato se priporoča E750 ali več.

Okna AluK imajo razpon vodotesnosti od E1200 (npr. sistem 67IW) do E1500 (npr. sistem 77IW – razvidno iz priložene brošure), kar močno presega zahteve na našem najbolj neugodnem področju.)

CE standard crta


Prepustnost zraka na odprtinah / zrakotesnost – SIST EN 12207

Izražamo jo s kategorijami 1,2,3,4.

· Kategorija 1 je osnovna in za ogrevane stavbe v Sloveniji ni dovoljena.
· Kategorija 2 je dovoljena, vendar se jo odsvetuje.
· Kategorija 3 je običajna.
· Kategorija 4 se zahteva za pasivne hiše

Zrakotesnost je povezana z zvočno izolativnostjo in zračnostjo.
Bolj ko je okno zrakotesno boljša je zvočna izolativnost in manj prepuščajo zraka.
Vsi proizvodi AluK imajo najvišjo stopnjo zahtevane zrakotesnosti – Razred 4


CE standard crta


Toplotna prehodnost in prepustnost za sončno sevanje / Koeficient prehoda toplote

Merimo jo z W/m2K. Odvisna je od stekla, okvirja, panela, medstekelnega distančnika (Alu, pvc, jeklo)

Kupci navadno dobijo podatke o toplotni prehodnosti stekla, ne pa celotnega elementa.
Toplotna prehodnost je skupek toplotne prehodnosti stekla+profila, ki ga izračunamo po posebnem postopku. (okno dim. 1230 x 1480 mm).


CE standard crta


Zvočna izolativnost EN ISO 717-1

Odvisna je od vrste in sestave stekla, načina tesnjenja, zvočnih mostov. Izražamo jo z
- Zvočno izolirnostjo Rw
- Korekcijama za različne vire hrupa C in Cr.

Ponavadi kupci dobijo podatke o zvočni izolativnosti stekla, ne pa celotnega profila.
Zvočno izolativnost lahko izboljšujemo z drugačno sestavo stekla (standardno 4-16-4 Ug= 1,1 w/m2K ima 32 dB, če zamenjamo zunanje steklo z 6 mm dobimo 36 dB, z 8 mm pa 37 dB).
S posebnimi zvočno izolativnimi stekli dosežemo Rw=40 dB in več.

Okna AluK imajo zvočno izolativnost najpogosteje uporabljenih sistemov Rw=47 dB za sistem 67IW oz. Rw=45 dB za sistem 77IW


CE standard crta


Protivlomnost


Protivlomni razredi so bili opredeljeni za okna in vrata, ki temelji na poglobljenem sodelovanju med proizvajalci oken, policijo in zavarovalnicami.
Razredi upornosti za zaščito pred vlomi so razvrščeni v standardu DIN V ENV 1627/2011. Obstaja šest razredov upornosti za okna in vrata, ki povečajo protivlomno zaščito.
Razredi upornosti zadevajo odpornosti na eni strani in vrsto vdora na drugi strani.
Najenostavnejša oblika varnosti je na voljo v razredu RC 1 N.
Varnostni sistem te vrste je primeren za okna in balkonska vrata v zgornjih nadstropjih stavbe. Ta razred protivlomnega varovanja se nanaša na relativno enostaven vlom z uporabo fizične sile.
Maksimalna protivlomnost je na voljo v razredu RC 6.

Upornost razreda RC 1 N
Kot je pojasnjeno zgoraj, okna in vrata v tem razredu nudijo najnižjo raven protivlomne zaščite. Če je okno na zgornjem nadstropju, ta razred upornosti zadostuje. Test vloma je pokazal, da lahko okno tega razreda zdrži napad priložnostnega vlomilca za približno tri minute. To okno pa protivlomno zaščiteno le z uporabo sile, kot je brcanje, uporabo rame. Okno nima varnostnega stekla, zato se lahko razbije.

Upornost razreda RC 2 N
Ta razred nudi že bistveno več protivlomne zaščite za okna. To še ni izvedba z uporabo varnostnih stekel, vendar je krilo trdno zasidrano v okvir, da je težko vlomiti z uporabo preprostih orodij v manj kot treh minutah. Okna te vrste so primerna tudi za višja nadstropja ali za vidna okna.

Upornost razreda RC 2
Okna so ponovno oblikovana, da se uprejo poskusu vdora priložnostnim vlomilcem in zagotovijo zadostno upornost za tri minute. Okno je težko odpreti z uporabo preprostih orodij, kot so klini ali izvijači. Zakonodaja za ta razred zahteva, da se vgradi varnostno steklo namesto standardne zasteklitve. Varnostno steklo je sestavljeno iz vsaj dveh posameznih plošč, ki sta zlepljeni z lepilom ali prozorno folijo. To steklo je primerljivo z avtomobilskim vetrobranskim steklom in se imenuje lepljeno steklo. Če storilec poskuša razbiti steklo s kamni ali železno palico, mora vmesna folija zagotavljati dodaten odpor, zaradi česar je bistveno težje vdreti.

Upornost razreda RC 3
V tem razredu upornosti okna omogočajo odpornost proti poskusom vloma izkušenim vlomilcem vsaj pet minut. Steklo je narejeno z uporabo varnostnega stekla, okvir je zasnovan tako, da zadrži napade z železno palico za določen čas.

Upornost razreda RC 4
Okna in vrata v tem razredu upornosti že zagotavljajo visoko raven protivlomnosti stavb za komercialno uporabo. Ta razred upornosti določa, da izkušen vlomilec tudi s pomočjo težkega orodja ne more vdreti v stavbo v desetih minutah.

Upornost razreda RC 5
Okna v tem razredu upornosti morajo že zdržati poskus vdora s kotnim brusilnikom s premerom diska 12,5 centimetra ali z uporabo sabljaste žage.

Upornost razreda RC 6
Okna in vrata v tem razredu odpornosti nudijo najboljšo zaščito za banke, podjetja, ki shranjujejo velike vsote denarja in zasebnih stanovanjih z dragoceno lastnino. Okno tega varnostnega razreda vzdrži napad izkušenega vlomilca z uporabo težke opreme do dvajset minut.

Upornostni razredi RC 1 N, RC 2 N in RC 2 pokrivajo približno 85% vseh vlomov.Okna AluK zadostijo tem zahtevam.
CE standard