Plastika Virant, Komenda

Poslovni objekt Plastike Virant v Komendi.


Predstavitev reference

Izvajalec:  Alu Alprem, d.o.o.

Sistemi:  Fasadni sistem Aluk SL50, 

                                        SG50 in okenski sistem 

Aluk 77IW-ID 

Arhitekturni biro:  Pregrad in Smolnikar 

arhitekti, d.o.o.